Projekty ESF

  • Projekt TETRAEDR je zaměřen na zvýšení kvalifikace formou dalšího profesního vzdělávání a ve svém důsledku na zvýšení zaměstnanosti regionu Jihomoravského kraje. Hlavním cílem projektu je aktivní příspěvek k řešení problematiky nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji formou zvýšení vzdělanosti v regionech Jihomoravského kraje prostřednictvím vytvoření široké a pestré nabídky nových programů a kurzů dalšího profesního vzdělávání, které budou dostupné ve všech bývalých okresech Jihomoravského kraje. Projektu se jako hlavní řešitel účastní Fakulta stavební VUT v Brně, dále jako partneři gymnázia a střední školy technického zaměření, profesní sdružení, zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, zástupci obcí a odborníci z úřadů státní správy a samosprávy.

  • Projekt TETRAEDR je zaměřen na zvýšení kvalifikace formou dalšího profesního vzdělávání a ve svém důsledku na zvýšení zaměstnanosti regionu Jihomoravského kraje. Hlavním cílem projektu je aktivní příspěvek k řešení problematiky nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji formou zvýšení vzdělanosti v regionech Jihomoravského kraje prostřednictvím vytvoření široké a pestré nabídky nových programů a kurzů dalšího profesního vzdělávání, které budou dostupné ve všech bývalých okresech Jihomoravského kraje. Projektu se jako hlavní řešitel účastní Fakulta stavební VUT v Brně, dále jako partneři gymnázia a střední školy technického zaměření, profesní sdružení, zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, zástupci obcí a odborníci z úřadů státní správy a samosprávy.


  • Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů