Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
(Modernizace)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Projekt TETRAEDR je zaměřen na zvýšení kvalifikace formou dalšího profesního vzdělávání a ve svém důsledku na zvýšení zaměstnanosti regionu Jihomoravského kraje. Hlavním cílem projektu je aktivní příspěvek k řešení problematiky nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji formou zvýšení vzdělanosti v regionech Jihomoravského kraje prostřednictvím vytvoření široké a pestré nabídky nových programů a kurzů dalšího profesního vzdělávání, které budou dostupné ve všech bývalých okresech Jihomoravského kraje. Projektu se jako hlavní řešitel účastní Fakulta stavební VUT v Brně, dále jako partneři gymnázia a střední školy technického zaměření, profesní sdružení, zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, zástupci obcí a odborníci z úřadů státní správy a samosprávy.

Tento kurz je otevřen i pro hosty